Honda

The Power of Dreams

   Youtube       
01 ธันวาคม 2559

"กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย" ผนึกกำลัง
"กระทรวงมหาดไทย"ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ
ส่งมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 11 จังหวัด

นายวรพจน์ พรประภา(ที่ห้าจากซ้าย) กรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ส่งมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช (ที่ห้าจากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ พร้อมเคลื่อนขบวนคาราวานมอบความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประสบภัยหนาวใน 11จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560"

กรุงเทพฯ– 28พฤศจิกายน 2559 -กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทยร่วมสร้างประโยชน์สุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไทย สานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560" เคลื่อนขบวนคาราวานส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้ประชาชน  ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด
รวมมูลค่า 13.79 ล้านบาท

นายวรพจน์ พรประภา กรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย กล่าวว่า “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยสร้างประโยชน์สุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560" ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4"

โดยในปีนี้ โครงการฯ ได้ส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมให้ประชาชนผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย "เสื้อผ้าห่มกันหนาว" จำนวน 50,000 ตัว "เสื้อกันหนาวและถุงเท้าเด็ก" จำนวน 30,000 ชุด รวมมูลค่า 13,790,000 บาท โดยได้เคลื่อนคาราวานมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 11 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน  เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และอุดรธานี ไปเมื่อวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการฯ มาตลอดระยะเวลา 4 ปี
กองทุนฯ ได้ร่วมส่งมอบเครื่องกันหนาวแล้ว
คิดเป็นมูลค่ารวม 74,500,000 บาท

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า "ในช่วงปลายปีของทุกๆ ปี ประชาชนชาวไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและสุขภาพเป็นจำนวนมาก การที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินโครงการนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมและคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”

"โครงการ “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2559-2560”  เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยด้วยกันต่อไป" นายวรพจน์ กล่าวเสริม

เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31มีนาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1เครื่อง ปัจจุบัน กองทุนมียอดเงินสะสมอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ณ วันที่ 31ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้กำหนดภารกิจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ

ภาพเพิ่มเติม


----------------------------------------

###